Seguretat

El nostre objectiu és assegurar-nos que el negoci dels nostres clients funcioni sense interrupcions i, en cas que ocorri una incidència, restaurar el nivell de servei el més aviat possible.

Per a això monitoritzem la infraestructura tecnològica, però prestant especial atenció als nivells de servei, ja que la degradació de l'servei (per exemple, una càrrega de comerç electrònic més lenta del que és habitual) ha de considerar-se també una incidència.

Apliquem bones pràctiques com ITILv4 i vam registrar incidències i problemes, i compartim tota la informació en temps real amb els nostres clients.

Còpies de seguretat i restauració

La informació és una peça clau en qualsevol organització i hi ha aspectes tècnics que no són tan evidents.
És imprescindible fer còpies de seguretat localment i remotes (núvol), però la restauració de la informació de vegades és complicada i s’ha de fer amb molta cura per donar continuïtat al servei.
Analitzem les dades dels nostres clients i proposem la millor estratègia de còpia de seguretat i restauració, que sempre inclou procediments per gestionar de manera autònoma les seves dades, com ara el tauler de control de compartiments compatibles amb S3, etc.

Serveis de monitorització

Monitoritzem la infraestructura dels nostres clients mitjançant eines que recopilen mètriques clau i les enviem a un servei centralitzat, que mostra dades mitjançant gràfics, envia alertes en cas que s'hagin superat alguns llindars, etc.
Implementem processos de descobriment automàtic, de manera que automatitzem el procés d'afegir i eliminar peces de l'àmbit de supervisió.
Però el més interessant és monitoritzar serveis, i no pas només servidors. De vegades és difícil com mesurar el nivell de servei, però un cop identificades les mètriques clau, es proporciona informació molt valuosa.

Pregunta'ns per més informació

Respondrem a la major brevetat.

Perú 52, Barcelona, Barcelona, 08018, Spain

+34 722 356 082

0 of 350