Projecte

/ Sistema Integrat de Biblioteca

Any: 2019

Tecnologies:

Koha
PHP
MySQL
Python
Docker

Description

Context

La Fundació Roca i Galès té un catàleg de milers de referències emmagatzemades en una aplicació d’escriptori antiga.
L’abast del projecte consisteix a migrar els registres a un sistema integrat de biblioteques que permet fer consultes públiques al catàleg i fins i tot implementar un sistema de préstecs.

Repte

Les dades s’emmagatzemen en un programari d’escriptori propietari.
El producte escollit hauria d’implementar la norma MARC21, per tal de permetre la interoperabilitat amb la xarxa de biblioteques públiques.

Solució

S’ha escollit Koha Community , ja que és el programari principal de opensource ILS.
La migració s’executa amb un script Python personalitzat.
L’entorn de desenvolupament i producció s’implementen a través d’una nova imatge docker, que admet base de dades externa i traduccions.
2020 © All rights reserved
AUTHOR: kedu
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.