Projectes

E-commerce d’economia circular
Project / E-commerce d’economia circular Client: circula.cat Any: 2019 Tecnologies: WordPressPHPJavascriptDocker Descripció Context Diversos actors de l’economia social de Barcelona
Read more.
Sistema Integrat de Biblioteca
Projecte / Sistema Integrat de Biblioteca Client: Fundació Roca i Galès Any: 2019 Tecnologies: KohaPHPMySQLPythonDocker Description Context La Fundació Roca
Read more.
App gestió del temps
Projecte / App gestió del temps Client: Kedu Any: 2019 Tecnologies: AngularCordovaRedmineREST APIMySQLLDAP Descripció Context Hi ha una necessitat interna
Read more.
Aplicatiu blockchain per petició de pressupostos
Projecte / Aplicatiu blockchain per petició de pressupostos Client: FlexVPC Any: 2019 Tecnologies: Blockchain Corda Kotlin Java Gradle Angular Docker
Read more.
Devops per projecte hospitalari
Project / Devops per projecte hospitalari Client: Grupo ICA Any: 2018 – 2019 Tecnologies: GNU/linux Docker SQL Server IIS Apache2
Read more.
 
2020 © All rights reserved