Projecte

/ App gestió del temps

Client: Kedu

Any: 2019

Tecnologies:

Angular
Cordova
Redmine
REST API
MySQL
LDAP

Descripció

Context

Hi ha una necessitat interna de mesurar el temps realment invertit en cadascun dels projectes per cadascun dels membres del personal de Kedu.
També hi ha una nova regulació que obliga a les empreses a registrar diàriament la jornada laboral dels seus treballadors.

Desafiament

Es necessita una interfície fàcil d’usar per permetre que tots els membres del personal informin del temps realment invertit en cada projecte.
Es necessita un backoffice per explotar la informació, analitzar els costos del projecte i obtenir marges.

Solució

Es dissenya una aplicació mòbil híbrida per permetre als membres del personal que viatgen sovint registrar hores de manera fàcil.
Es tria Redmine com a backend, ja que proporciona totes les funcionalitats necessàries per acumular les hores invertides per projecte, per persona i per un període de temps determinat.
L’aplicació es comunica amb el backend a través d’una API RESTful, de manera que pot registrar comentaris i temps invertits en totes les tasques i enllaçar-se a un projecte concret.
L’aplicació es podrà descarregar molt aviat a Google Play, i el codi font estarà disponible aviat a Gitlab.
2020 © All rights reserved
AUTHOR: kedu
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.